Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/materka/public_html/ingatlanlesen.hu/index.php on line 202
Ászf

ÁSZF

1. Szolgáltatás leírása

Az Ingatlanlesen.hu portált az Alfaweb Informatikai és Szolgáltató Bt (továbbiakban Szolgáltató) üzemelteti. Az oldal azért jött létre, hogy az eladó / kiadó ingatlanok és azok leendő vásárlói / bérlői (továbbiakban Ajánlatkérő) egymásra találjanak. Célja az, hogy megkönnyítse az Ajánlatkérők keresését, lerövidítve a több ezer ingatlan közötti keresést azáltal, hogy Ajánlatkérő konkrétan meghatározza milyen ingatlant keres és arra az Ingatlanközvetítők (továbbiakban Ajánlatadó) ajánlatokat tehetnek. Szolgáltató az oldalt üzemelteti, sem az Ajánlatkérő sem az Ajánlatadó nevében nem jár el. Az oldal segítségével létrejövő üzletekben semmilyen módon nem vesz részt és nem lesz része a létrejövő szerződéseknek.

Az oldal használatának feltételeit az alábbiak tartalmazzák.

2. Az ÁSZF-ben használt fogalmak

2.1 Ajánlatkérő: Ajánlatkérő az a természetes személy vagy jogi személy aki belép az oldalra és ingatlant keres az oldal használatával.
2.2 Ajánlat kérés: A regisztrált természetes személy vagy jogi személy bejelentkezés után egy űrlap kitöltésével meghatározza, hogy milyen ingatlant keres. A kitöltött űrlap adatai továbbításra kerülnek az oldalra regisztrált Ingatlanirodák részére. 
2.3 Ajánlatadó: az az oldalra regisztrált Ingatlanközvetítő, aki/amely az ajánlatkérésekre konkrét ingatlan ajánlatokat ad.

3. ÁSZF hatálya és módosíthatósága

3.1 Jelen ÁSZF hatálya valamennyi Ajánlatkérőre és Ajánlatadóra egyaránt kiterjed.
3.2 Jelen ÁSZF 2013. december 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.
3.3 Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et a módosítással érintettek előzetes értesítése mellett. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 nappal a weboldalon közzéteszi. Szolgáltató a hatálybalépés pontos dátumáról az előzetes értesítéssel egyidejűleg tájékoztatja az érintetteket.
3.4 A mindenkor aktuális ÁSZF az oldal alján egy linken keresztül elérhető.

4. Regisztráció

4.1 Az oldalra Ajánlatkérőként regisztrálni csak cselekvőképes magánszemélyeknek vagy jogi személyek nevében eljáró szintén cselekvőképes meghatalmazott személyeknek lehet.
4.2 Az oldalra regisztrálni Ajánlatadóként csak azok a cselekvőképes magánszemélyek vagy jogi személyek nevében eljáró szintén cselekvőképes meghatalmazott személyek regisztrálhatnak, akik megbízás alapján Ingatlanok közvetítésével foglalkoznak.
4.3 Az oldalra regisztráló tudomásul veszi, hogy regisztrációjával egy használati szerződés jön létre, amit az Általános szerződési feltételek határoz meg és ezt a szerződő felek elfogadják és magukra kötelező érvényűnek tekintik.
4.4 Ahhoz, hogy ajánlatot kérhessen vagy ajánlatot adhasson a regisztráció szükséges és elengedhetetlen. Az oldalon való böngészéshez nem kell regisztrálnia.
4.5 A regisztráció során valós adatokat kell megadni. Regisztráló vállalja, hogy az adataiban bekövetkező változásokat mindenkor aktualizálja. A nem frissített adatokból fakadó hátrányokért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
4.6 A regisztráció során megadott adatok és jelszavak biztonságáról Ajánlatkérő / Ajánlatadó köteles gondoskodni, a Szolgáltató nem felelős az oldalra belépve történő bármilyen módosításokért vagy adatvesztésért.

5. Ajánlatkérés és ajánlat adás

5.1 Ajánlatkérő kötelessége mindig a lehető legpontosabban megadni azokat az adatokat, amelyek a keresett ingatlant jellemzik, ezzel megkönnyítve az Ajánlatadóknak a lehető legrelevánsabb ajánlat adását.
5.1.1 Ajánlatkérő az ajánlatkérésére adott ajánlatokról mindenkor e-mailban értesül.
5.1.2 Ajánlatkérő az ajánlat kérését törölni köteles, amennyiben a keresett ingatlant már megtalálta.
5.1.3 Amennyiben az ajánlatkérés elküldését követő 30 napon belül Ajánlatkérő nem lép be az oldalra és nem tekinti meg az addig kapott ajánlatait, az ajánlatkérése automatikusan törlésre kerül.

5.2 Ajánlatadó a mindenkori ajánlatkérésekről e-mailban értesül. Az ajánlatkérések módosításáról vagy törléséről Szolgáltató szintén értesítést küld.
5.2.1 Az oldalra történő belépés után az ajánlatkéréseket időrendi sorrendben megtekintheti, azonban azokra mindaddig ajánlatot nem tehet, amíg Egyenlegét fel nem tölti a mindenkori Díjszabásban meghatározottak szerint.
5.2.2 Egy ajánlatkérésre történő bármennyi ajánlat adásakor 1 kredit kerül levonásra Ajánlatadó egyenlegéből. Ajánlatadó mindaddig tehet ajánlatot Ajánlatkérő keresésére, ameddig az ajánlatkérés törlésre nem kerül.
5.2.3 Ajánlatadó mindenkor köteles az ajánlatkérésekre a lehető legrelevánsabb ajánlatot adni.
5.2.4 Az adott ajánlatok számában nincs korlátozás.

6. Szolgáltatás üzemeltetése és fejlesztése

6.1 Szolgáltató fenntartja azt a jogot, hogy az oldalon bizonyos funkciókat szüneteltessen vagy eltávolítson, vagy az oldalhoz új funkciókat adjon hozzá, valamint azok elérését feltételekhez kösse.
6.2 Szolgáltató a változásokról azok életbelépése előtt 8 munkanappal Ajánlatkérőt / Ajánlatadót értesíteni köteles.

7. A felelősség korlátozása

Ajánlatkérő / Ajánlatadó elfogadja, hogy:

7.1 Szolgáltatást saját felelősségére használja.
7.2 Szolgáltató megtesz mindent a Szolgáltatás működéséért, de nem felelős semmilyen kárért, adat vagy információ elvesztéséért, az esetleges késedelmekből fakadó üzleti kárért, hibás információszolgáltatásért, Ajánlatkérő / Ajánlatadó számítógépén futó szoftverek hibáiért, az adminisztrációs weboldal elérhetőségéért, valamint a felhasználónevek és jelszavak Ajánlatkérő / Ajánlatadó részéről történő nem biztonságos kezeléséből fakadó, az adminisztrációs weboldalhoz történő illetéktelen hozzáférésekért.
7.3 Szolgáltató nem garantálja, hogy a Szolgáltatás minden Ajánlatkérő / Ajánlatadó igényeinek maradéktalanul megfelel, hogy a Szolgáltatás folyamatos és hibamentes, hogy a Szolgáltatásból származó adatok és információk pontosak és megbízhatóak.
7.4 A Szolgáltatás során letöltött vagy egyéb módon szerzett anyagokat Ajánlatkérő / Ajánlatadó saját felelősségére használhatja. Szolgáltató nem felelős az ilyen anyagok által a Ajánlatkérő / Ajánlatadó számítógépén okozott bármely kárért vagy adatvesztésért.
7.5 Szolgáltató nem felelős semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, profitvesztésért, adat- vagy információvesztésért, vagy egyéb veszteségért, amelyet a Szolgáltatás használata vagy használatára való képtelenség okozott.
7.6 Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
7.6.1 Az interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.
7.6.2 Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az Ingatlanlesen.hu oldal akadálytalan működését.
7.6.3 Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
7.6.4 Bármely levél - függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - , és bármilyen adat elvesztése.
7.6.5 Bármely szoftver nem megfelelő működése.
7.6.6 Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

8. Linkek

A Szolgáltatás tartalmazhat más, külső internetes oldalakra mutató linkeket. Szolgáltató nem felelős az ilyen oldalak elérhetőségéért és az azokon szereplő tartalmakért. A Szolgáltató szintén nem felelős az ilyen oldalakon szereplő tartalmak, termékek, szolgáltatások által okozott károkért és adatvesztésért.

Belépés

Ingatlanközvetítőknek